joi

We work with Joi

KennisDC Logistiek Limburg wil sociale innovatie binnen de transportsector onder de aandacht brengen en vergroten. Dit doen ze d.m.v. het Joi keurmerk. Het Joi keurmerk geeft aan dat het bedrijf aandacht geeft aan sociale innovatie binnen het bedrijf. Joi verwijst daarom dan ook naar het feit dat medewerkers met plezier werken binnen de organisatie. Ask For Graphics heeft het beeldmerk ‘Jointly Organisations Innovate’ of kortweg ‘JOI’ ontwikkeld. Joi staat voor een (meisjes)naam, maar vooral voor  PLEZIER!

Deze animatie is gemaakt ter promotie van het Joi keurmerk voor de huidige en de nieuwe deelnemers.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!